Zacznij jeszcze szybciej z Forge

Authors: Paul Bakker, Lincoln Baxter, III Translator: Grzegorz Lipecki Language:
Last Update:Mar 01, 2013

Dzięki temu wprowadzeniu zaznajomisz się z pluginem Arquilliana dla JBoss Forge. Po lekturze będziesz potrafił:

 • Dodać plugin Arquilliana dla swojej instalacji Forge.
 • Wykorzystać go w istniejącym projekcie Java oparty o Mavena.
 • Wygenerować komponenty oraz odpowiadające im testy Arquilliana.
 • Wykonywać testy Arquilliana w wielu kontenerach bez ręcznej konfiguracji.

Będziesz musiał wykonać kroki podobne do omawianych we wprowadzeniu Szybki Start, ale tym razem całą żmudną robotę wykona za Ciebie Forge. Opracowaliśmy to wprowadzenie tak, żebyś mógł wystartować szybciej niż kiedykolwiek wcześniej!

Założenia

Wprowadzenie to zakłada, że masz już działającą instalację JBoss Forge. Jej przygotowanie nie jest zbyt skomplikowane, zapoznaj się z Szybkim Startem lub z oficjalną dokumentacją Forge. Będziesz także potrzebował JDK 1.6 lub nowszej wersji zainstalowanej na twoim komputerze.

We wprowadzeniu przedstawiamy listingi wyjściowe, zakładając, że katalog domowy użytkownika znajduje się pod ścieżką /home/ike. Użytkownik tworzy projekty w katalogu projects i umieszcza aplikacje w katalogu applications. Dostosuj te ścieżki, tak aby pasowały do Twojego środowiska.

Utwórz projekt

Zanim zaczniemy pisać testy z wykorzystaniem Arquilliana musimy stworzyć projekt. Jeżeli nie masz jeszcze żadnego, wykorzystaj polecenie Forge do wygenerowania przykładowej aplikacji Java EE zawierającej komponenty CDI.

$ new-project --named arquillian-demo --topLevelPackage org.arquillian.example
? Use [/home/ike/projects/arquillian-demo] as project directory? [Y/n]
***SUCCESS*** Created project [arquillian-demo] in new working directory [/home/ike/projects/arquillian-demo]
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/pom.xml
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/main/java
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/test/java
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/main/resources
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/test/resources
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/main/java/org/arquillian/example
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/main/resources/META-INF/forge.xml

Domyślnie Forge dodaje repozytorium JBoss Community do pliku pom.xml. Dla testów Arquilliana nie będziemy go potrzebowali, więc możesz je łatwo usunąć korzystając z polecenia Forge:

$ project remove-repository http://repository.jboss.org/nexus/content/groups/public 
Removed repository [JBOSS_NEXUS->http://repository.jboss.org/nexus/content/groups/public]
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/pom.xml

Właśnie utworzyłeś nowy projekt! Teraz potrzebujemy kod, który będziemy mogli przetestować. Niech Forge stworzy dla nas nowy komponent CDI.

Najpierw skonfigurujmy projekt, aby móc skorzystać z wtyczki beans.

$ beans setup
***SUCCESS*** Installed [forge.spec.cdi] successfully.
***SUCCESS*** Beans (CDI) is installed.
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/main/resources/META-INF/beans.xml
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/pom.xml

Następnie wykorzystamy tą samą wtyczkę do utworzenia nowego komponentu o zakresie “dependent”.

$ beans new-bean --type org.arquillian.example.MySimpleBean --scoped DEPENDENT
Picked up type <JavaResource>: org.arquillian.example.MySimpleBean
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/main/java/org/arquillian/example/MySimpleBean.java

Nasz projekt właśnie zyskał nowy komponent. Przejdź teraz do głównego katalogu projektu i przygotuj się do jego testowania!

$ cd ~~

Konfiguracja Arquilliana

Jak mogłeś zobaczyć już we wprowadzeniu Szybki Start, konfiguracja Arquilliana nie należy do skomplikowanych. Wymaga jednak trochę kopiowania zależności i konfiguracji w pliku pom.xml. Forge może to wszystko zrobić za nas jednym prostym poleceniem!

Musisz zacząć od zainstalowania wtyczki Arquillian dla Forge.

$ forge install-plugin arquillian
Connecting to remote repository [https://raw.github.com/forge/plugin-repository/master/repository.yaml]... connected!
***INFO*** Preparing to install plugin: arquillian
***INFO*** Checking out plugin source files to [/tmp/forgetemp7898368163271511889/repo] via 'git'
...
***INFO*** Installing plugin artifact.
...
***SUCCESS*** Installed from [https://github.com/forge/plugin-arquillian.git] successfully.
...

Kiedy wtyczka jest już gotowa do użycia, musimy skonfigurować Arquilliana i jego adapter dla wybranego kontenera. W tym celu wykorzystamy JBoss AS 7.

$ arquillian setup --container JBOSS_AS_MANAGED_7.X

Forge zapyta Cię w o wersje komponentów JUnit, Arquillian i JBoss AS7, które chcesz użyć w swoim projekcie. Skorzystaj z najnowszych dostępnych.

Co więcej, Forge może zainstalować dla Ciebie instancję JBoss AS 7 automatycznie. Zapyta Cię o to podczas wykonywania powyższej komendy:

 ? Do you want Arquillian to install the container? [y/N]
Jeżeli wybierzesz y:
Forge zapyta o katalog, w którym zainstaluje kontener JBoss AS 7 (np. /home/ike/application). Następnie wykorzystując Mavenowy plugin zależności pobierze i rozpakuje AS 7 we wskazanej przez Ciebie lokalizacji (o ile jeszcze go tam nie było) przed uruchomieniem testów.
Jeżeli wybierzesz N:
Będziesz musiał posiadać istniejącą instalację JBoss AS 7.

W obu przypadkach musisz skonfigurować Arquilliana do korzystania z JBoss AS 7. Jednym sposobem jest ustawienie zmiennej środowiskowej JBOSS_HOME wskazującej na katalog z AS 7. Drugą, zalecaną metodą, jest ustawienie właściwości jbossHome bezpośrednio w arquillian.xml. Forge może nam w tym pomóc:

$ arquillian configure-container --profile JBOSS_AS_MANAGED_7.X
Which property do you want to set?

 1 - [Configuration{type='java.lang.String', name='jbossHome', description='The JBoss configuration to start.', defaultValue='$JBOSS_HOME'}]
 ...
 ? Choose an option by typing the number of the selection: 1
 ? What value do you want to set? /home/ike/applications/jboss-as-7.1.1.Final
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/test/resources/arquillian.xml

Po tej operacji plik arquillian.xml będzie wyglądał następująco (sformatowany dla czytelności):

src/test/resources/arquillian.xml
<arquillian xmlns="http://jboss.org/schema/arquillian"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="
    http://jboss.org/schema/arquillian
    http://jboss.org/schema/arquillian/arquillian_1_0.xsd">
  <container qualifier="JBOSS_AS_MANAGED_7.X">
    <configuration>
      <property name="jbossHome">/home/ike/applications/jboss-as-7.1.1.Final</property>
    </configuration>
  </container>
</arquillian>

Żeby wykorzystać tę konfigurację kontenera, możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy:

 • Dodać atrybut default="true" do elementu <container> w arquillian.xml
 • Zastosować kwalifikator JBOSS_AS_MANAGED_7.X jako zdefiniowany w pliku src/test/resources/arquillian.launch

To wszystko! Arquillian jest skonfigurowany i gotowy do uruchomienia testów wewnątrz JBoss AS 7.

Napisz testy

Teraz napiszmy testy. Tutaj Forge też może nam w tym pomóc.

$ arquillian create-test --class org.arquillian.example.MySimpleBean.java
Picked up type <JavaResource>: org.arquillian.example.MySimpleBeanTest
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/test/java/org/arquillian/example/MySimpleBeanTest.java

Nowa klasa testowa zawierająca archiwum i metodę testową została dodana do projektu.

src/test/java/org/arquillian/example/MySimpleBeanTest.java
package org.arquillian.example;

import org.arquillian.example.MySimpleBean;
import javax.inject.Inject;
import org.jboss.arquillian.container.test.api.Deployment;
import org.jboss.arquillian.junit.Arquillian;
import org.jboss.shrinkwrap.api.ShrinkWrap;
import org.jboss.shrinkwrap.api.spec.JavaArchive;
import org.jboss.shrinkwrap.api.asset.EmptyAsset;
import org.junit.Assert;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import static org.junit.Assert.*;
import static org.hamcrest.core.Is.*;

@RunWith(Arquillian.class)
public class MySimpleBeanTest {
  @Inject private MySimpleBean mysimplebean;

  @Deployment public static JavaArchive createDeployment() {
    return ShrinkWrap.create(JavaArchive.class, "test.jar")
      .addClass(MySimpleBean.class)
      .addAsManifestResource(EmptyAsset.INSTANCE, "beans.xml");
  }

  @Test
  public void testIsDeployed() {
    Assert.assertNotNull(mysimplebean);
  }
}

Jak widzisz, do testu wstrzykiwana jest testowana klasa (np. MySimpleBean), za pośrednictwem CDI. Zatem to od razu dowodzi, że test naprawdę uruchamia się w kontenerze.

Możesz uruchomić test z IDE, z Mavena (nie wykorzystując Forge) lub z poziomu Forge. Skorzystajmy z tej ostatniej opcji.

$ build test --profile JBOSS_AS_MANAGED_7.X
...
-------------------------------------------------------
T E S T S
-------------------------------------------------------
Running org.arquillian.example.MySimpleBeanTest
...
Results :

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

Gratulacje! Zasłużyłeś na swój pierwszy zielony pasek z testami Arquilliana i JBoss Forge!

Teraz przetestujmy trochę kodu JPA.

Testowanie warstwy dostępu do danych

Zanim zaczniemy pisać testy wykorzystujące Java Persistence API (JPA), musimy ją skonfigurować. Utworzymy encję i odpowiadający jej Data Access Object (DAO). Te klasy będą przedmiotem naszych testów.

$ persistence setup --provider HIBERNATE --container JBOSS_AS7
***SUCCESS*** Installed [forge.spec.jpa] successfully.
***INFO*** Setting transaction-type="JTA"
***INFO*** Using example data source [java:jboss/datasources/ExampleDS]
 ? The JPA provider [HIBERNATE], also supplies extended APIs. Install these as well? [y/N] n
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/main/resources/META-INF/persistence.xml
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/pom.xml

Utwórz obiekt encji.

$ entity --named Language --package org.arquillian.example.domain
Created @Entity [org.arquillian.example.domain.Language]
Picked up type <JavaResource>: org.arquillian.example.domain.Language
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/main/java/org/arquillian/example/domain/Language.java

Dodaj pola do naszej encji.

$ field string --named name
Added field to org.arquillian.example.domain.Language: @Column private String name;
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/main/java/org/arquillian/example/domain/Language.java

Jeżeli otworzysz klasę Langauge zobaczysz typową strukturę encji JPA.

Teraz musimy zaimplementować obiekt DAO do zarządzania tą encją. Możesz skopiować tę klasę do swojego projektu.

src/main/java/org/arquillian/example/dao/LanguageDao.java
package org.arquillian.example.dao;

import org.arquillian.example.domain.Language;
import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.ejb.Singleton;
import javax.ejb.Startup;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import java.util.List;

@Singleton
@Startup
public class LanguageDao {
  @PersistenceContext
  EntityManager em;

  public List<Language> listLanguages() {
    return em.createQuery("select l from Language l").getResultList();
  }

  @PostConstruct
  public void insertTestData() {
    Language java = new Language();
    java.setName("Java");
    em.persist(java);

    Language ruby = new Language();
    ruby.setName("Ruby");
    em.persist(ruby);

    Language groovy = new Language();
    groovy.setName("Groovy");
    em.persist(groovy);
  }
}

Żeby ją skompilować będziesz potrzebował EJB API w swoim projekcie.

$ ejb setup
***SUCCESS*** Installed [forge.spec.ejb] successfully.
***SUCCESS*** Enterprise Java Beans (EJB) is installed.
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/pom.xml

Pora na napisanie naszej klasy testowej. Ta część wprowadzenia powinna Ci przypominać pierwszą jego połowę, z tym wyjątkiem, że tym razem wykorzystamy create-test do utworzenia testów JPA.

$ arquillian create-test --class org.arquillian.example.dao.LanguageDao.java --enableJPA
Picked up type <JavaResource>: org.arquillian.example.dao.LanguageDaoTest
Wrote /home/ike/projects/arquillian-demo/src/test/java/org/arquillian/example/dao/LanguageDaoTest.java

Ponownie utworzyliśmy nowy test, jednak tym razem wygenerowaliśmy dodatkowo persistence.xml. Plik ten został automatycznie dodany do archiwum testowego. Tak wygląda wygenerowany test:

src/test/java/org/arquillian/example/dao/LanguageDaoTest.java
package org.arquillian.example.dao;

import org.arquillian.example.dao.LanguageDao;
import javax.inject.Inject;
import org.jboss.arquillian.container.test.api.Deployment;
import org.jboss.arquillian.junit.Arquillian;
import org.jboss.shrinkwrap.api.ShrinkWrap;
import org.jboss.shrinkwrap.api.spec.JavaArchive;
import org.jboss.shrinkwrap.api.asset.EmptyAsset;
import org.junit.Assert;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import static org.junit.Assert.*;
import static org.hamcrest.core.Is.*;

@RunWith(Arquillian.class)
public class LanguageDaoTest {
  @Inject private LanguageDao languagedao;

  @Deployment public static JavaArchive createDeployment() {
    return ShrinkWrap.create(JavaArchive.class, "test.jar")
      .addClass(LanguageDao.class)
      .addAsManifestResource("META-INF/persistence.xml", "persistence.xml")
      .addAsManifestResource(EmptyAsset.INSTANCE, "beans.xml");
  }

  @Test
  public void testIsDeployed() {
    Assert.assertNotNull(languagedao);
  }
}

Otwórz test w swoim IDE i dodaj encję Language do archiwum testowego. Dodaj odpowiedni import i zmień linię:

.addClass(LanguageDao.class)

…na:

.addClasses(Language.class, LanguageDao.class)

Napiszmy metodę testową, która weryfikuje działanie listLanguages().

src/test/java/org/arquillian/example/dao/LanguageDaoTest.java
@Test
public void testListLanguages() {
  Assert.assertEquals(3, languagedao.listLanguages().size());
}

Uruchom testy.

$ build test --profile JBOSS_AS_MANAGED_7.X

Gratulacje! To twój kolejny zielony pasek z testami Arquilliana!

Dodaj więcej adapterów dla kontenerów

Dodanie kolejnych adapterów dla kontenerów jest równie proste jak dodanie pierwszego. Dla przykładu, dodajmy adapter dla Glassfish w trybie zdalnym.

$ arquillian setup --container GLASSFISH_REMOTE_3_1_(REST)

Żeby przełączać się pomiędzy kontenerami wykorzystaj profile Mavena. Przykładowo z Forge:

$ build test --profile GLASSFISH_REMOTE_3_1_(REST)

W celu uruchomienia testów na samodzielnej instalacji GlassFish potrzeba trochę dodatkowej konfiguracji. Potraktuj to jak zadanie domowe ~:)

Wyeksportuj archiwum testowe

Dla celów debugowania wartościowe może się okazać eksportowanie archiwum testowego do pliku. Możesz to zrobić korzystając z Forge:

Przejdź do testu Arquilliana:

$ cd src/test/java/org/arquillian/example/MySimpleBeanTest.java

Wyeksportuj archiwum testowe:

$ arquillian export

Wyeksportowane archiwum możesz znaleźć w katalogu target swojego projektu.

$ cd ~~
$ ls target/*.jar
arquillian-demo.jar

Jeżeli zajrzysz do przygotowanego pliku jar, korzystając z dowolnego programu archiwizującego, zauważysz że pokrywa się on z archiwum ShrinkWrap zdefiniowanym w metodzie @Deployment swojego testu.

Share the Knowledge

Find this guide useful?

There’s a lot more about Arquillian to cover. If you’re ready to learn more, check out the other available guides.

Feedback

Find a bug in the guide? Something missing? You can fix it by forking this website, making the correction and sending a pull request. If you’re just plain stuck, feel free to ask a question in the user discussion forum.

Recent Changelog

 • Mar 01, 2013: Add getting_strted_with_forge and getting_started_rinse_and_repeat pl translation by Grzegorz Lipecki

See full history »